Poznaj miasto

Bydgoszcz to szybko rozwijające sie miasto, czemu sprzyja korzystne położeniei rozwój komunikacji. Przez Bydgoszcz przebiega magistrala kolejowa łącząca Śląsk z portami nad Bałtykiem

więcej informacji

Pakiet weekendowy

Serdeczie zapraszamy do szkorzystania z atrakcyjnego pakietu weekendowego - kliknij aby poznać szczegoły

więcej informacji

O pakietach

Nasza wspólna inicjatywa ma na celu zwiększenie atrakcyjności wizyt w Bydgoszczy podczas wydarzeń organizowanych przez podmioty publiczne (Urząd Miasta Bydgoszcz
jak również inne organizacje.

więcej informacji

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego